Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Pol Feyen

We hebben – wellicht met u – vernomen dat pater Pol Feyen het slachtoffer is geworden van een misdrijf waarbij hij het leven liet. Velen jaren hebben we pater Pol financieel kunnen steunen bij de realisatie van projecten ten voordele van Congolese kinderen en jongeren in nood. Het bestuur en de comitéverantwoordelijken van A.M.I.E. zullen […]

Uinodiging op de Algemene Vergadering op 24 april 2022 om14h

Graag nodigen wij u uit voor de 46ste Algemene Vergadering, die zal plaats hebbenop zondag 24 april 2022 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco,Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.   Agenda : verwelkoming door de voorzitster de jaarrekening 2021 : toelichting en goedkeuring […]