Doel: Steun voor de scholing van kinderen in de Philippijnen. 

Deze peterschappen zijn relatief lang, zelden minder dan 5 jaar. Dit vraagt dus een inspanning van onze peters en meters op lange termijn, waarop we uit ervaring weten dat we mogen rekenen !

Werking :

 • Door een financiële bijdrage (29€ per maand) engageert een peetouder zich gedurende een vastgestelde duur, tot het vervolledigen van het middelbaar onderwijs. Indien gewenst, kan de peter/meter corresponderen met zijn/haar petekind en hen zo zeer direct ook moreel steunen.   Deze correspondentie verloopt bij voorkeur in het engels. 
 • Ter plaatse kan AMIE rekenen op de steun van missionarissen of  betrouwbare personen.
  Zij zijn verantwoordelijk voor de administratieve taken zoals:
  – Selektie van het kind
  – Uitbetaling van de peterschapstoelagen; het volledige bedrag in België betaald wordt doorgestort.
  – Controle op het juiste gebruik van deze toelagen
  – Ondersteuning tijdens en steun bij eventuele verdere studies
  – Rapportage van de schoolresultaten    
  – Opvolging van de correspondetie tussen student en peetouder
 • Zodra een peetouder instapt en zich engageert voor een kind, doen wij het nodige om dit engagement te respecteren, ook al kan de peetouder – door onvoorziene omstandigheden – misschien zijn verplichtingen niet nakomen.

Voordelen :

 • Door financiëel een leerling te steunen, en dus indirect de ganse familie, hopen we vooral dat het kind naar school kan gaan in goede omstandigheden en creëren we een vriendschapsband tussen peter/meter en student.  De student stuurt regelmatig een briefje naar de peetouders met nieuwjtes en we sturen ook de schoolresultaten.
 • De levensomstandigheden van deze jongeren is zeer kwetsbaar.  Vaak moet de ganse familie rondkomen met slechts één inkomen, minder dan 100 dollar per maand … En dat voor een familie van 4, 5, 6 of zelfs meer personen!
 • Zorgen dat men basisonderwijs krijgt, zeker voor meisjes, is vaak de enige manier om deze jongeren eenoekomst te geven.
  Deze jongeren zullen op hun beurt hun familie helpen en hen het leven aangenamer maken.
 • Het doet deugd dat, doorheen de jaren, we hebben kunnen constateren dat vele van deze studenten een mooie professionele carriere konden uitbouwen, als leerkracht, ingenieur, informaticus, verpleger en zelfs dokter.


Belangrijkste successen :

 • Meer dan 400 kinderen hebben hun lot in handen genomen en genoten een basisvorming!
 • Meer dan 400 familie hebben kunnen genieten van een schoolgaan kind!
 • Meer dan 400 dankbare dossiers en vreugdevolle brieven aan onze peetouders!!!


Wat me aan het hart ligt als verantwoordelijke van dit comite :

 • Waarom zouden we – voor elk kind dat hier met alle mogelijkheden geboren wordt – ook geen kans geven aan een kind dat elders in een minder kansrijke omgeving geboren wordt?
 • Aan alle jongeren een toekomst geven is werkelijk lonend!
 • Als verantwoordelijke van het comité, kan ik U verzekeren dat de contacten tussen jongeren, peetouders en de andere weldoeners en verantwoordelijken ter plaatse bijzonder waardevol zijn.
 • AMIE is een kleine vzw die zich uitsluitend weet te ontwikkelen dankzij jullie en die kan rekenen op onbezoldigde vrijwilligers.


Elisabeth Carton
Av. E. Godaux, 28 – 1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com
BE58 0000 8955 8379 
Code BIC: BPOTBEB1