Doel: Een kind helpen om lagere en middelbare studies te vervolledigen.

Een peterschap is een belangrijk gegeven in het leven van een kind in Haïti; het land heeft te kampen met heel wat problemen en vooral met een grote armoede waardoor ouders het schoolgeld vaak niet kunnen betalen en hun kinderen thuis laten; een peterschap geeft hen de mogelijkheid uit de armoede te geraken. Het mooiste aan een peterschap is dat het kind de kans krijgt om zich, via onderwijs, te ontwikkelen en met de opgedane kennis aan een toekomst kan bouwen. Hieraan te kunnen meewerken geeft heel wat voldoening.

Werking : 25€ per maand

De toelagen zijn voldoende om de studies te betalen (inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform). Het eventuele overschot laat toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen. Te weten dat de toelagen integraal naar het kind gaan, geeft nog meer waarde aan het engagement van een peterschap.

Een individueel peterschap is een jarenlang engagement. Kinderen kunnen niet altijd op zes jaar aan de lagere school beginnen zoals bij ons omwille van geldgebrek van de ouders waardoor zij ook later( ouder dan twaalf jaar) aan het Middelbaar beginnen. Doorgaans schrikt dit peters/meters niet af om een peterschap aan te vatten. Er gaat ook bijzondere aandacht naar peterschapssteun voor meisjes.  Zonder deze steun worden meisjes vaak, uit geldnood van de ouders, naar rijke gezinnen gestuurd om daar als ‘dienstmeisje’ te werken.  Hun karig loon wordt aan de ouders gegeven, zodat ze hun gezin wat kunnen onderhouden.  Als een meisje echter van een peterschap kan genieten, kan zij naar school gaan en zich ontwikkelen wat later ten goede zal komen aan haar eigen kinderen.

Naar school gaan in Haïti is niet zo evident als hier bij ons: vaak moeten kinderen uren stappen vooraleer zij hun school bereiken en zo ook voor de terugweg. Als ze dan thuis komen van school dan helpen ze nog mee in het huishouden.

Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn peter of meter om vriendschapsbanden te creëren meestal via de verantwoordelijken ter plaatse want kinderen beschikken niet zoals bij ons over een computer en brieven per post opsturen is geen optie; de post werkt er niet naar behoren.

Momenteel zijn er 58 peterschappen in Haïti.  De schoolresultaten zijn bevredigend :ongeveer 90% van de leerlingen slagen in hun examens.

De lagere school bestaat uit zes studiejaren met een toelatingsexamen voor het middelbaar na het zesde leerjaar; het Middelbaar heeft zeven schooljaren, het zevende jaar wordt het Philo jaar genoemd. Na het derde, voorlaatste en laatste jaar middelbaar zijn er telkens staatsexamens.

 

Verantwoordelijke in Belgïe : Marleen Lanckman Domeinstraat 69A 3010 Kessel-Lo (Leuven)

Email : marleenlanckman@hotmail.com Tel.: 016/355077