Doel: Een kind helpen om lagere en middelbare studies te vervolledigen.

Door een peterschap, kan een kind zich ontwikkelen in zijn familiaal milieu en hem/haar de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te bouwen

Werking : 25€ per maand tot zijn 18de verjaardag.

De toelagen zijn voldoende om de studies te betalen (inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer, enz.).  Het eventuele overschot laat toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen.

Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn peter of meter om vriendschapsbanden te creëren

Momenteel zijn er 61 peterschappen in Haïti.  De schoolresultaten zijn bevredigend : ongeveer 90% van de leerlingen zijn geslaagd. Er is bijzondere aandacht voor peterschap steun naar meisjes.  Zonder deze steun worden meisjes vaak, uit geldnood van de ouders, naar rijke gezinnen gestuurd om daar als ‘dienstmeisje’ te werken.  Hun karig loon wordt aan de ouders gegeven, zodat ze hun gezin wat kunnen onderhouden.  Als een meisje echter van een peterschap kan genieten, kan zij naar school gaan en zich ontwikkelen wat later ten goede zal komen aan haar eigen kinderen.

Verantwoordelijke in Belgïe : Marleen Lanckman Domeinstraat 69A 3010 Kessel-Lo (Leuven)

Email : marleenlanckman@hotmail.com Tel.: 016/355077