Ga een Peterschap Aan

Een peterschap is een dierbare relatie met een kind.

Onze contactpersonen ter plaatse selecteren kinderen die bijzonder hulp nodig hebben, en de peter of meter zetten zich in om het kind te steunen tot aan zijn 18de verjaardag, of tot dat hij/zij afgestudeerd is.

Dankzij een peterschap van 25€ per maand, kan een kind naar school gaan. De schoolresultaten worden naar de peter/meter doorgestuurd. Ook een briefwisseling is mogelijk.

Naast gewone peterschappen zijn ook beroepspeterschappen van € 35 per maand mogelijk, dit om de kans te geven aan jongeren om hogere studies te vervolledigen.

De verschillende peterschapsmogelijkheden zijn hier terug te vinden: Wat doen we > Peterschappen

Steun een Project

Giften

De eenvoudigste werkwijze om een gift te doen is met een storting vanop jouw rekening naar een rekening van AMIE.  Je kiest dan best het AMIE rekening nummer bij het specifieke doel (project, peterschap) dat je wil steunen; als je echter geen voorkeur hebt, kan je de keuze van bestemming overlaten aan de AMIE Raad van Bestuur en dan storten op BE56 0003 2569 6088 (BIC : BPOTBEB1).

Het is ook toegelaten cash geld als gift te geven aan een AMIE comité-verantwoordelijke, die dat dan in een bankkantoor op een AMIE rekening laat plaatsen, en in de mededeling daarbij vermeldt dat jij dat geld als gift hebt bedoeld.

Fiscale attesten

Je krijgt begin maart automatisch een fiscaal attest als de som van je giften over het voorbije kalenderjaar minstens 40€ bedraagt.  Het fiscaal attest wordt verstuurd naar de titularis van de rekening van waar je de storting doet (het afschrift van de storting bevat titularis en adres).  Als je liever geen attest krijgt mag je dat uiteraard laten weten.

Als je verhuist is het aangewezen dat te laten weten.

Wellicht vind je het handig als je fiscaal attest meteen ingevuld is in je belastingsaangifte.  Dat gebeurt automatisch als je AMIE je nationaal nummer (rijksregisternummer) tijdig (i.e. voor de fiscale attesten uitgereikt worden) laat weten.

Opbrengsten van inzamelacties geven geen recht op een fiscaal attest.  En ook voor giften die ons niet rechtstreeks bereiken (dus bijvoorbeeld via een tussenpersoon, of via een organisatie), kunnen we geen fiscaal attest uitschrijven.