Doel: Steun voor studenten in de Filippijnen tidens hun hun beroepsopleidingen en universitaire studies.


De peetouders ondersteunen financieel studenten uit de Filippijnen tijdens hun beroepsopleidingen en universitaire studies.
Zonder deze steun is het onmogelijk voor deze jongeren om deze studies te voltooien.

Het zijn studenten van meer als 18 jaar die hun middelbaar juist af hebben, of al twee Jaren universitaire studies gedaan hebben.

 

Werking :

 • Door een financiële bijdrage (35€ per maand) engageert een peetouder zich gedurende een vastgestelde duur van een beroepsopleiding of universitaire studies een student te steunen.  De duurtijd variëert tussen 2 en 5 jaar.
  Indien gewenst, kan de peter/meter corresponderen met zijn/haar petekind en hen zo zeer direct ook moreel steunen.   Deze correspondentie verloopt bij voorkeur in het engels
 • Ter plaatse kan AMIE rekenen op de steun van missionarissen of  betrouwbare personen.
  Zij zijn verantwoordelijk voor de administratieve taken zoals:
  – Selektie van de kandidaat-studenten
  – Uitbetaling van de peterschapstoelagen; het volledige bedrag in België betaald wordt doorgestort.
  – Controle op het juiste gebruik van deze toelagen
  – Ondersteuning tijdens en steun bij eventuele verdere studies
  – Rapportage van de schoolresultaten    
  – Opvolging van de correspondetie tussen student en peetouder
 • Zodra een peetouder instapt en zich engageert voor een kind, doen wij het nodige om dit engagement te respecteren, ook al kan de peetouder – door onvoorziene omstandigheden – misschien zijn verplichtingen niet nakomen.

Voordelen :


 • Veelbelovende studenten kunnen, door het gebrek aan financiële middelen in het gezin, helaas niet starten met hogere studies.  Het behalen van een diploma geeft hen echter een toekomst.  Niet alleen voor zichzelf, maar voor de ganse familie omdat deze studenten nadien hun familie, broers en zusters helpen.
 • Het doet deugd dat, doorheen de jaren, we hebben kunnen constateren dat vele van deze studenten een mooie professionele carrière konden uitbouwen, als leerkracht, ingenieur, informaticus, verpleger en zelfs dokter

Belangrijkste successen :

 • Meer dan 250 studenten hebben het heft in eigen handen genomen!
 • Meer dan 250 families kennen de vreugde van een goed opgeleid kind te hebben die hen uitzicht biedt op een betere toekomst!
 • Meer dan 250 dankbare dossiers beroepspeterschappen!!!

Wat me aan het hart ligt als verantwoordelijke van het comite :

 • Een kans helpen geven – met de hulp van de peetouders – aan al deze jongeren die vooruit willen komen is gewoonweg fantastisch!
   AMIE is een kleine vzw die zich uitsluitend weet te ontwikkelen dankzij jullie en die kan rekenen op onbezoldigde vrijwilligers
 • Als verantwoordelijke van dit comité kan ik je verzekeren dat de contacten tussen jongeren, peetouders, andere weldoeners en verantwoordelijken ter plaatse bijzonder waardevol zijn!

Elisabeth Carton
Av. E. Godaux, 28 – 1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com
BE58 0000 8955 8379 
Code BIC: BPOTBEB1