Project Free Clinic “Manila” in de Filippijnen

Naar aanleiding van een werkbezoek aan de Filipijnen door Jean en Thérèse-Marie Flipot aan de Filipijnen in 1983, is er een gezondheidsproject  voor kinderen en hun families in Manila gestart onder leiding van Kaibigan International, onze partnerorganisatie.
De “Free Clinic” is op meer dan één manier een prachtig en uniek project.  Op regelmatige tijdstippen worden er aan de petekinderen en hun familie gratis geneeskundige zorgen aangeboden wanneer ze het centrum bezoeken om hun studiegelden op te halen. 

Deze medische zorgen – tandenverzorging, algemene geneeskunde en kleine chirurgische ingrepen – worden gratis verstrekt door oud-studenten die hiermee hun dankbaarheid uitdrukken voor de vroeger ontvangen steun.  De kosten voor organisatie, medicijnen en materiaal worden door AMIE betaald.

Voor de plaatselijke bevolking is dit een ongelofelijke troef!  Geneesmiddelen en dokter-consultaties zijn heel duur voor hen, temeer daar ze hiervoor vaak moeten verletten en nog extra loon dienen in te leveren.

Dit project is nog meer vernieuwend omdat dit een extra win-win-situatie levert: de dokters en verpleegsters, die vroeger AMIE-steun genoten voor hun studies, leveren gratis diensten en drukken daarmee hun waardering uit voor de geleverde steun. Als dank voor de genoten diensten, zijn het de geholpen families die het lokaal en materiaal onderhouden.

Het project had zo’n succes dat spoedig daarna ook een mobiele “free-clinic” werd georganiseerd; telkens voor 3 jaar in een andere sloppenwijk (momenteel in Sampaloc). De staat waardeert deze voordelen en zorgt er regelmatig voor dat de “free clinic” wordt uitgebreid met  radiologische onderzoeken.

Samengevat kunnen we noteren dat het objectief van de medische ‘Free Clinic’ drievoudig is:

  1. De gezondheidstoestand van de kinderen proberen te verbeteren door regelmatige medische controle
  2. Gratis verstrekking van geneesmiddelen en vitaminnen zodat ze in optimale omstandigheden kunnen studeren
  3. Het aanleren van elementaire regels van tandhygiëne en lichaamsverzorging door het organiseren van lezingen rond dit onderwerp

Maar het sociale doel van de “free clinic” is even belangrijk. Zo begeleiden we bijvoorbeeld ook de kinderen die voor hospitalisatie dienen opgenomen te worden.  En ook het zelfrespect van de ex-petekinderen is heel belangrijk.

Giften aan AMIE voor dit project dekken de kosten van medicijnen en materialen (naalden, spuiten, …) en ook gebruiksgoederen (verbanden, ontsmettingsmidden, …).

Elk jaar bezoekt onze Filipijnen-verantwoordelijke de Free Clinic en bespreekt deze met de verantwoordelijken.  Noteer wel dat de kosten voor deze reis door onze verantwoordelijke zelf wordt gefinancieerd.  Ad-hoc bezoeken van onze peetouders bevestigen ook dat de geboden hulp van onschatbare waarde is  en dat elke euro ten goede komt van de kinderen.

* De eerste ” Free Clinic” werd georganiseerd in Navotas, daarna achtereenvolgens in Sinagtala, Balaybay, Paco, Talaton, Araneta, Tanong, Purok, Northville en Sampaloc.