Children Family Centrum Ecuador

Doel van dit project:

Dit project vindt plaats in Ambota, Ecuador en startte rond 2010, en heeft twee programma’s:
tijdelijk opvang voor kinderen die zich in extreme risicosituatie bevinden en kansarme kinderen uit multi-problematische families begeleiden op psychosociaal, medisch en educatief vlak.

Werking van het project

Die tijdelijk opvang wordt beslist door een rechter omwille alle mogelijke familiale mishandeling van welk aard ook. Tijdens het verblijft van het kind in het Centrum, wordt er ook een therapie aangegaan met de familie. Er wordt hard gewerkt om kinderen en familie opnieuw te mogen herenigen. Als de situatie verbeterd mogen de kinderen een dag of een weekend thuiskomen , onder toezicht van de sociale werkster. Als de situatie zodanig veranderd kan, meestal na een paar maanden , de rechter beslissen om de kinderen terug te plaatsen in het gezin. Maar dat gezin blijft dan een onderdeel van het Children Family Centrum. 

In de tijdelijk opvang  is er plaats voor maximaal 15 kinderen tegelijkertijd en we geven ze een gestructureerde dagindeling, gezond eten, zorg en onderwijs. In het weekend, als de kinderen niet naar school gaan, worden er dubbele diensten gedraaid waardoor het makkelijker is om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren: spelletjes, werken in de tuin, knutselen, zondagsschool, of af en toe eens een uitstapje. De kinderverzorgsters houden met veel geduld en liefde de kinderen de hele dag bezig. Tegelijkertijd leren ze hen (al spelenderwijs) over limieten, respect, algemene normen en waarden, gehoorzaamheid en emotionele relaties.

Dit project staat in België onder verantwoording van Barbara van der Heiden

Voor meer achtergrond informatie kunt u kijken op Daniëlle Children’s Fund https://www.daniellechildrensfund.org/