Happy Home Weeshuis werd in 2006 gesticht en herbergde tot 32 gelukkige kinderen.

Het project werd door jonge coöperanten opgestart, in samenwerking met lokale vooraanstaanden. Eerst werd een beschikbaar gebouw grondig gerenoveerd. Verder werd een werkingsstructuur opgericht, met boekhouding, beheer- en controlesystemen. Lokaal personeel werd aangeworven, geleid door een directeur. Op 1ste november 2006 werden de eerste 12 weeskinderen opgevangen. Dan zijn er, stap na stap naar gelang de mogelijkheden, nog meer kinderen bijgekomen tot een maximum van 32.

Wij wilden deze kinderen in nood een kans bieden voor een beter leven. Wij wilden niet alleen voor hun behoefte en welvaart zorgen, maar hen ook de kans geven om zich echt te ontwikkelen en later, als verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen, hun volwaardige plaats in hun gemeenschap in te nemen. Hiertoe hebben we gezorgd voor een warme en gezonde familiale omgeving, door hen te laten genieten van de beste scholing, van een goede medische opvolging en een gezonde voeding. Wij zochten ook nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap en autoriteiten.

Ons project werd gefinancierd door peters en meters die iedere maand bijdroegen tot de dagelijkse werking van het weeshuis. Een typische bijdrage van één Euro per dag (30-€ per maand) liet ons toe het volledige levensonderhoud van één kind te verzekeren. Wij kregen anderzijds regelmatig eenmalige giften om bepaalde projecten te ondersteunen.

Vandaag zijn de meeste kinderen zelfstandig in het leven. De jongsten volgen nog hogere school bij een lokale NGO, “Blessed Generation” tot 2022. Ons budget is thans tot einde project gedekt door de reeds verworven giften.

Upload Image...