Doel: Een kind helpen om lagere en middelbare studies te vervolledigen.

Door een peterschap, krijgt een kind de middelen om een toekomst te hebben, om een volwassen te worden die in staat zal zijn om bij te dragen aan een betere gemeenschap in zijn eigen land.

Werking : 25€ per maand tot zijn 18de verjaardag.

Met dit bedrag kan de scholing betaald worden (inschrijving, schoolmateriaal en uniform) en als er iets overblijft, het dagelijkse leven van de familie verbeteren.

De peter/meter zal de schoolresultaten van het kind krijgen. Een briefwisseling is wenselijk om een personelijke relatie met het kind op te bouwen, wat een enorm invloed kan hebben op het zelfvertrouwen van het petekind. Daardoor worden de kinderen autonoom en verantwoordelijke volwassenen. Soms ontstaat er een echte personelijke relatie tussen de peter/meter en het petekind en wordt er beslist om met de steun van de peter/meter, verder hogestudies te doen.

Eind 2018 hadden wij 134 peterschappen in Haïti.

Verantwoordelijke in Belgïe : Diane Nadalini (dnadalini@gmail.com, tel: 0484/374301)