In  april 2010 verloren wij onze enige dochter Sophie. Zij was 24 jaar en had het jaar voordien een prachtig studie parcours aan de universiteit afgerond. Maar ze wou nog wat van de wereld ontdekken en had een eerste job in Egypte als hostess aangenomen. Daar is ze op 22 april  omgekomen in een auto ongeval. Onze wereld en ons leven is en zal sinds die noodlottige dag nooit meer hetzelfde zijn. En sinds die dag hadden wij het sterke verlangen iets tastbaars na te laten van onze dochter, maar wisten niet wat of hoe.

Sophie is meter van de derde en jongste zoon (Julien °2003) van onze beste vrienden Pierre en Jodie die in het buitenland wonen.  Pierre is Fransman, en we kennen elkaar al sinds begin jaren 80 toen we samen in Thailand werkten. Wij zijn ook peter en meter van hun 2 andere kinderen. Onze gezinnen zijn als familie voor mekaar. In de zomer van 2011, bij een bezoek aan Pierre’s (toen) 95 jarige moeder had zij een verzoek. Sinds de tijd van ons verblijf in Thailand doneerde zij jaarlijks een bedrag aan de Father Ray Foundation in Pattaya, maar gezien haar hoge leeftijd zocht ze iemand om van haar deze fakkel over te nemen, wat we met plezier toezegden.

Father Ray ontfermt zich over verlaten en weeskinderen, o.a. door voor huisvesting en scholing te zorgen. Na wat correspondentie met Father Ray, initieel over de verderzetting van die sponsoring, evolueerde dit al gauw naar een uitgebreider idee, wat finaal uitgroeide tot het oprichten van The Sophie Daems Scholarship Program, en dit in samenwerking met AMIE België.

Getalenteerde kinderen hebben ginds meestal door gebrek een financiële middelen niet de mogelijkheid om hogere studies te doen. Het project heeft als opzet om dergelijke studies (vocational training, college en universiteit) te financieren, zodat een aantal kinderen een hoger diploma kunnen behalen en daardoor kans en uitzicht hebben op een betere job en een hogere levenstandaard. Het fonds reserveert en garandeert de vereiste fondsen om elke aangevatte studie tot het einde te kunnen financieren.

Het project is gestart met 2 meisjes in het schooljaar 2012-2013. De twee daaropvolgende jaren zijn er telkens 2 meisjes bijgekomen, en in het schooljaar 2015-2016 waren er in totaal 7 meisjes die een hogere studie volgen. Eén van hen maakte dat schooljaar haar universitaire studie af, en het jaar daarop studeerden nog 3 meisjes af. Ondertussen is er ook een jongen in het project opgenomen. Hij volgt een ingenieur opleiding aan de universiteit in Bangkok. Voor het schooljaar 2018-2019 sponsort het project 5 studenten: 4 meisjes en 1 jongen. Voor het daarop volgende schooljaar is het objectief om nog enkele kinderen een studie te laten aanvatten, mogelijk ook fysiek gehandicapte kinderen. Hiervoor zijn de fondsen bij Father Ray en binnen AMIE Comm09 reeds beschikbaar.

In maart 2019 bezochten wij voor de zesde keer Father Ray in Pattaya. Tijdens deze bezoeken hebben wij alle gesponsorde meisjes kunnen ontmoeten. Tijdens de 2 laatste bezoek waren wij telkens vergezeld van onze nichtjes, zodat zij ook ter plaatse met het project en de mensen bij Father Ray kunnen kennismaken.

Het fonds moet en zal nog verder groeien, via giften en sponsoring, om steeds meer kinderen van dit initiatief te laten genieten. Daartoe engageren wij ons persoonlijk deels financieel en deels door actief binnen AMIE en samen met Father Ray hieraan te werken.

Dit is ons eerbetoon aan Sophie en zo hopen wij haar naam verder te laten leven.