Madagaskar : Broussescholen  (project 520)

De vereniging Madaquatre op initiatief van dit project, is ontstaan na een eerste reis  van Marie-Claire, Thomas, Michelle en Jean-Lou naar Madagaskar in 2010. Ter plaatse waren ze verbaasd over de schoonheid van het land en de ontvangen ontvangst … maar ook geteisterd door ellende, ondervoeding, ontbossing, te kort aan scholen.

Bij hun thuiskomst bevestigen de statistieken van UNICEF-Madagaskar hun indrukken: 50% van de bevolking van Madagaskar is jonger dan 18 jaar, 32% van de kinderen jonger dan 14 jaar werken al. 16 tot 60% van de brousse dorpen hebben volgens de regio’s geen scholen.

Het eerste doel is om kinderen uit de dorpen Tandila en Andrénalafotsy (1500 kinderen onder de 15) toegang te geven tot onderwijs.

Twee scholen worden gebouwd, met de hulp van de ouders voor het vakwerk, de ene in hout, de andere in palmbladeren en mangrove. En beiden bieden een kantine aan de leerlingen, want een lege maag laat niet toe om te studeren.

Maar opeenvolgende cyclonen in 2012 en vervolgens in 2015 verwoestten hen. Het is niet mogelijk om de 2 jaar te herbouwen. En een project komt tot stand om de scholen met vaste materialen te bouwen.

In Andrénalafotsy wordt een school heropgebouwd in gedroogde aarde en deze is operationeel vanaf 2013.

De bouw van de school in Tandila begint in 2014.

Het project neemt omvang.

Vanaf 2015 wordt besloten om een ​​college in Tandila toe te voegen zodat kinderen die hun basisschool afmaken, hun opleiding kunnen voort zetten in deze regio die ver van alles is.

En nu eind 2018:

In Andrénalafotsy, 5 onderwijzers en 95 leerlingen.

In Tandila, 7 onderwijzers en 208 leerlingen

IN Tandila, Opening van het derde jaar in het college ; 6 leerkrachten en  et 65 studenten.

De school kantine wordt voortgezet in de drie scholen en alle leerlingen kunnen er terecht.

Maar de noden blijven zeer groot

Voor het ogenblik bieden deze scholen onderwijs aan 375 kinderen in 2 dorpen. Maar de streek heeft 1500 kinderen.
De scholen zijn al te klein. Het gebouw van 2012, door de ouders gebouwd, is in zeer slechte staat vanwege het weer en de termieten. Daarom werd hopen we op een nieuw gebouw met drie klaslokalen voor het dorp Andrénalafotsy. Dit zou het ook mogelijk maken om de klassen te vermenigvuldigen. Vandaag heeft het eerste jaar 52 studenten voor een leraar.

Hartelijk dank voor uw interesse in dit project.

U kunt het steunen op rekening nummer  BE22 0001 5458 3947 (met melding projet 520)

Verantwoordelijke voor Madagascar : Francisca Cauwe

Voor Madaquatre : Michelle Charlot-Ramon – www.madaquatre.be