Cochabamba – Bolivia

In Cochabamba ondersteunt AMIE vzw de werking van de “Fundación Solidaridad – Buen Samaritano”, een instelling beheerd door de “Dochters van liefde”, in 1633 gesticht door Vincentius a Paolo. Momenteel verstrekt Solidaridad vooral medische hulp aan behoeftigen van de stad en de wijde omgeving. Die hulp kan variëren van het verstrekken van geneesmiddelen tot het helpen bekostigen van medische onderzoeken en heelkundige ingrepen.

Solidaridad beschikt in Cochabamba over een centrum van waaruit de hulpverlening wordt georganiseerd.  Van hieruit wordt ook kleding verdeeld die beterbegoeden uit de stad hiervoor ter beschikking stellen. Dank zij steun van steun van het Nederlandse prinses Liliane fonds dat zich speciaal richt op gehandicapte kinderen, beschikt Solidaridad over toestellen om mindervalide kinderen te helpen bij revalidatie en om de motoriek van zwaar gehandicapte kinderen te verbeteren zodat die mede dankzij de inzet van een toegewijde kinesiste een zekere mobiliteit verkrijgen en behouden.

Verantwoordelijke in België :

Frans Parren

Nieuwe Graanmarkt 15, bus 5,  1000 BRUSSEL

Veldstraat 29, 3640, KESSENICH

tel 0495 / 23.83.62

frans.parren@gmail.com

BE45 0003 2569 6189

BIC. BPOTBEB1