Welkom bij Zoodo, een project in Burkina Faso

Zoodo is een project dat ontstaan is na een reis in Burkina Faso.
De vriendinnen Pia en Nicole reisden in 2013 mee met een groep uit Rupelmonde en bezochten daar een onderwijsproject.
Terug thuis startten zij een project waarbij leerlingen de kans krijgen naar het middelbaar onderwijs te gaan. Dit initiatief heet vandaag Zoodo.

Zoodo is een woord in Mooré, de plaatselijke taal, dat “vriendschap” betekent. Zoodo biedt hulp en steun aan 2 lagere scholen en geeft veelbelovende leerlingen dankzij onze financiële steun kansen om naar het voortgezet onderwijs te kunnen gaan. Het werk wordt dus op twee niveaus verricht: enerzijds praktische en logistieke steun voor de lagere scholen en anderzijds financiële steun voor de leerlingen van de middelbare scholen.

De doelstellingen zijn:

Ondersteuning bieden aan de lagere scholen om het onderwijs in goede omstandigheden te kunnen aanbieden.

 Kansarme maar  beloftevolle leerlingen de kans geven om middelbaar onderwijs te volgen.

Een stevig en tegelijk luchtig dak biedt bescherming tegen zon en slangen.
De leermiddelen zijn aan verbetering toe.
We nemen telkens veel didactisch materiaal mee
Bij elke reis ontmoeten wij onze studenten, dit is Kuilga, onze eerste student, en Remi Bancé, onze contactpersoon.
Lessen in gezondheidszorg worden erg geapprecieerd.

Info & contact:

Facebookgroep: Boost voor Burkina Faso:
https://www.facebook.com/groups/549347242485526
(dit is een privegroep; even vragen om lid te worden)

Nicole Declerck  (nicoledeclerck@icloud.com)
Pia De Monie (pia.demonie@telenet.be)