Focus – Betrouwbare energievoorziening

Focus is een vzw die duurzame energie installaties opzet in de armste regio’s, met als missie om hulpbehoevende centra (ziekenhuizen en scholen) van betrouwbare energie te voorzien. Er wordt daartoe steeds een structurele samenwerking opgezet met een lokale partner zodat de duurzaamheid en opvolging van de installaties gegarandeerd kan worden.

 

Sinds 2011 betekent dat concreet dat we aan de slag zijn in Congo en daar gezondheidscentra voorzien van betrouwbare elektriciteit door middel van een zonnepaneelinstallatie.

Het elektriciteitsnet in Congo is zeer onbetrouwbaar. De noden zijn enorm en de vraag voor betrouwbare energievoorziening is hoog. Door de installatie van zonnepanalen hebben de gezondheidscentra een basisinfrastructuur voor het meest noodzakelijke comfort. Dit laat o.a. toe bevallingen veilig te laten verlopen (licht is daarbij noodzakelijk), vaccins koel te houden, en garandeert de goede werking van noodzakelijke medisch apparatuur (bv. sterilisatiemachines).

 

Minstens even belangrijk als de opbouw van de installaties, is het waarborgen van de goede werking. Hiertoe wordt samengewerkt met een lokale, opgeleide onderhoudsploeg die alle installaties maandelijks bezoekt en per installatie een onderhoudsrapport opstelt. Deze worden toegestuurd aan Focus en op basis hiervan worden eventuele problemen samen met de lokale onderhoudsploeg onderzocht en opgelost.

 

Momenteel zijn er reeds 16 hulpbehoevende centra van een installatie voorzien, die allemaal nog steeds naar behoren functioneren dankzij de goede maandelijkse opvolging van de onderhoudsploeg. Jaarlijks wordt tijdens de missie van de nieuwe installaties eveneens een controleronde van de bestaande installaties ingepland. Hierbij wordt de gelegenheid genomen om de kennis van de lokale onderhoudsploeg te testen en indien nodig bij te schaven.

 

Sinds de missie van 2019 worden de nieuwe installaties eveneens uitgerust met een remote opvolgingssysteem, hetgeen toe laat om de werking van de installatie (elektrische afname, opbrengst zonnepanelen, status batterijen,..) van in België op te volgen.

 

De nieuwe installaties worden gedimensioneerd o.b.v. de noden van de centra. Een standaard installatie bestaat uit:

  • 4 zonnepanelen van elk 300 Wp, in parallel
  • 2 Victron AGM deep cycle batterijen van 12 V – 240 Ah, in serie geschakeld
  • Studer AJ2400 invertor om van gelijkstroom naar wisselstroom te gaan
  • Allerlei overige elektrische componenten (equalizer, MC4 connectoren, laadcontroller, temperatuursensor batterij, DOD batterij beschermenr, ..)
  • Elektrische kast, wordt met lokale mensen opgebouwd.
  • Solar kabel voor de zonnepanelen
  • Kabels voor de verbruikers (verlichting, stopcontacten, ..)
  • Energiezuinige lampen

 

Betrokken land : Dem. Rep. Congo

Verantwoordelijke in België : Koen Bosmans

Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen