Sinal Fechado: straatkinderen in Brazilië

We steunen Sinal Fechado in het centrum van Salvador. Sinal Fechado is een project dat in een huis kinderen en adolescenten ontvangt die in het stadscentrum rondhangen.  Bedoeling is hen zelfrespect terug te geven, te stimuleren in creatieve activiteiten, te helpen bij de vele vragen en twijfels die zij hebben en te oriënteren bij specifieke vragen over seksualiteit en drugs.  Indien nodig wordt contact gezocht met de ouders om hen terug naar de familie te begeleiden en te zorgen dat zij naar school gaan.  Het huis is geopend van 8 tot 17 uur.

Bereikte resultaten : We ontvangen in de meerderheid van de gevallen kinderen en adolescenten van de periferie van Salvador wier ouders werken in de informele markt (marktkramers) en die naar het centrum komen om iets te verdienen en zo bij te dragen om de familie te ondersteunen.  Daarnaast ook kinderen die al in het centrum of omgeving wonen, maar zich bevinden in een situatie van sociaal risico, kinderen van personen die aan de rand van de samenleving leven (prostituees, drugsverslaafden o.a.). We helpen een 60 tal jongens.  De kinderen die naar het project komen, participeren aan de activiteiten terwijl de andere groep naar school gaat.  Eén van de doelstellingen van het project Sinal Fechado is een band te scheppen tussen het project en de kinderen die naar school gaan en tussen het project en de families.

De activiteiten zijn : kunst, educatieve opvoeding, groepsdynamiek, workshops lezen en schrijven, verhalen vertellen, educatieve en thematische filmen vertonen, discussies over milieu en samenleving.  Op maandag en woensdag zijn er ook activiteiten van capoeira bij Mestre René, die zijn academie in dezelfde straat heeft als het project Sinal Fechado.  Sommige kinderen en adolescenten nemen deel aan de avondlessen op uitnodiging van Mestre René omdat zij zo’n goede resultaten hebben.  De ouders nemen de verantwoordelijkheid op zich om de kinderen te brengen en af te halen. In 2017 werd ook toenadering gezocht met een soortgelijke afdeling voor meisjes (Ruas da Bahia), die enkele huizen verder actief is.

Betrokken land : Brazilië

Verantwoordelijke in België : Mark Bolsens, in samenspraak met André Bilsen