Je ziet Romy stralen nu ze dank zij een beurs van bij ons een opleiding tot “chef” kan volgen!

El Carmen is een aan de Peruviaanse kust gelegen woestijndorp waar vooral afstammelingen van voormalige negerslaven wonen. Zij leven vaak in erbarmelijke omstandigheden en vooral jongeren hebben weinig toekomstperspectieven met alle gevolgen van dien zoals kleine criminaliteit en drugsgebruik. Comité 07 werkt hier al jaren samen met het CCA, het Centro Cultural Afroperuano, een door plaatselijke mensen opgerichte en geleide vrijwilligersorganisatie die zeer goed werk levert.

In Peru is het vooral het hoger onderwijs doorgaans slecht uitgebouwd en biedt weinig mogelijkheden. Jongeren die verder willen studeren, zijn vaak aangewezen op privé-instellingen; bedrijven die erop gericht zijn winst te maken door het geven van onderwijs. Studenten moeten dan ook schoolgeld betalen en die bedragen kunnen hoog oplopen. Zo kan het schoolgeld voor één student meer bedragen dan de helft van het minimumloon, dat vele werkenden zelfs niet ontvangen. Gevolg is dat vele talentvolle jongeren uit minderbegoede gezinnen zonder studiebeurs onmogelijk hogere studies kunnen aanvatten. Dankzij de zeer gewaardeerde steun van peters en meters slagen jongeren erin dank zij een beurs via AMIE vzw toch aan een instituut of universiteit te studeren.  Zo zijn we bijzonder trots op Rossmary en Wendy, de eerste Afromeisjes die afstudeerden als technisch ingenieur en die dan ook een grote voorbeeldfunctie hebben.

De meeste van onze studenten komen uit onvolledige gezinnen. Het gaat hier niet om grote aantallen maar iedere jongere die de kans krijgt te studeren, is de moeite waard. Sommige studenten kiezen in eerste instantie voor een technische opleiding maar, eens ze hun diploma behaalden en werk hebben, bekostigen ze zelf hun eigen universitaire opleiding. Zo is er Elisabet die afstudeerde als technisch verpleegster, met haar loon haar studies voor universitair verpleegster betaalde en nu zelfs doktersstudies heeft aangevat.

Onze studenten hoger onderwijs worden begeleid door Ana, een Peruviaanse pscychologe die in El Carmen woont en de plaatselijke situatie dus goed kent. Zij ontvangt iedere maand de studenten aan huis, legt ze een gespreksthema voor en praat met hen over hun ervaringen en problemen. De studenten tonen hun resultaten en krijgen het geld voor de “mensualidad”, het schoolgeld voor de volgende maand waarvoor zij handtekenen De studenten wordt ook gevraagd in de mate van het mogelijke mee te werken met het Centro Cultural Afroperuano, het CCA, met zijn centrale bibliotheek van waaruit 18 kleine bibliotheekjes worden aangestuurd.  In dat centrum kunnen jongeren zich op een gezonde manier samen ontspannen.Tevens is er een muziekschool die jongeren de kans geeft samen te musiceren. Zo organiseren onze studenten activiteiten voor leerlingen van het college die extra begeleiding krijgen om zich voor te bereiden op hogere studies. Eén van de aandachtspunten is telkens het verhogen van het zelfrespect van de jongeren; ook zij hebben talenten en ook zij hebben het recht op vormingskansen.

Tussen de afgestudeerden o.a. een landbouwingenieur, een verpleegster, een dokteres, een jurist, boekhouders, landbouwtechnici, technisch ingenieurs en meer. Stuk voor stuk jonge mensen die dank zij een beurs via AMIE vzw kansen kregen om zelf aan een betere toekomst te werken en daar zijn zij en ook ikzelf de peters en meters van AMIE vzw zeer dankbaar voor. Ik streef er ook naar de contacten tussen de afgestudeerden te onderhouden zodat zij als groep op termijn iets kunnen betekenen voor hun eigen gemeenschap.

Contacten tussen de student en peter/meter zijn mogelijk. In Peru is de voertaal Spaans. Correspondentie kan door de comitéverantwoordelijke worden vertaald. De kosten voor een beroepspeterschap in Peru bedragen 50€ per maand. Daar het schoolgeld, zeker aan universiteiten doorgaans hoger is, vereist studeren uiteraard bijkomende inspanningen van de student en zijn familie, vandaar dat studenten weekendwerk zoeken. Ook een gedeelde beurs; 1/2, 1/3, is mogelijk en uiteraard is elke gift welkom. Voor alle vragen kan u zich wenden tot:

Frans Parren

Nieuwe Graanmarkt 15, bus 5,  1000 BRUSSEL

Veldstraat 29, 3640, KESSENICH

tel 0495 / 23.83.62

frans.parren@gmail.com

BE45 0003 2569 6189

BIC. BPOTBEB1

Facebookpagina: “Solidair met El Carmen”

 

Upload Image...