Madagascar : le Centre Notre Dame de Clairvaux à Ivato (projet 506)

Doel van dit project :

Dit project is ontstaan op initiatief van de parochiegroep Kerkebeek.

Onze hulp aan kinderen in Madagaskar richt zich tot jongeren in het centrum Notre-Dame de Clairvaux van 12 tot 22 jaar oud, gelegen in Ivato nabij de luchthaven Antananarivo. Dit centrum is de thuisbasis voor weeskinderen, risicokinderen of voormalige straatkinderen die het centrum volledig ondersteunt (medische zorg, voedsel, kleding, huisvesting en onderwijs), maar dit instituut houdt zich ook bezig met externen. Het centrum is  geleid door de Salesianen van Don Bosco.

Het doel is om elk van deze jongeren, in een gestructureerd en solide kader, een toekomstperspectief te bieden.

De middelen: trainingsprogramma’s die voldoen aan de capaciteiten van jongeren en de behoeften van de Malagassische samenleving (werkplaats voor automonteurs, metaalbewerking, landbouw, veredeling, timmerwerk, metselwerk).

Een boerderijschool is zowel een bron van voedsel als een trainingsschool. Zijn leer is erg belangrijk omdat de bevolking van het eiland Madagaskar voornamelijk landbouw is (80%). Bovendien is niemand zich bewust van het therapeutische effect van dagelijks contact met dieren. Een boerderij stelt deze gedestabiliseerde jonge mensen in staat om de dieren te leren kennen, om voor hen te zorgen, hen te respecteren, te temmen, om hun vertrouwelijkheid te betuigen en een zekere tederheid met hen te delen. Ze leren ook verantwoordelijkheid te nemen en doorzettingsvermogen te ontdekken, omdat dieren geen vakantie ondernemen, het is elke dag dat je ze moet voeren en voor ze zorgen.

In 2018 werd het dak van de slaapzaal ernstig beschadigd door een orkaan.

Dankzij de steun van AMIE en Kerkebeek was het ingezamelde geld voldoende voor het benodigde materiaal. In augustus hebben alle 2e en 3e jaars studenten hun stage ter plaatse voltooid, deels voor het herstellen van het dak , deels door onderhoud van het centrum.

 

En eind 2018 :

Het Centrum heeft veel aanvragen (200 in 2018) maar kan slechts 130 kinderen in het internaat opnemen. Het nieuwe schooljaar begint voortaan in januari.

Het Centrum heeft behoefte aan een regelmatige steun om aan de basisnoden te kunnen voorzien.

Hartelijk dank.

U kunt dit project steunen door een storting op rekening  BE22 0001 5458 3947 (met melding  project 506)

Verantwoordelijke voor Madagaskar : Francisca Cauwe

Contact voor de groep Kerkebeek :  http://www.kerkebeek.be/solidarite

Project 506 : Centre N.-D. de Clairvaux (comité 00)

Korte omschrijving : dit centrum, gelegen in Ivato, helpt jongeren van 12 tot 22 jaar die in grote nood vertoeven; het project steunt de werking van het Centrum : voedsel, kleding, medische verzorging, schoolgerief, machines, pedagogisch materiaal, enz.

Bereikte resultaten :
van de 425 kinderen die het schooljaar begonnen, hebben 384 kinderen het schooljaar voltooid.  Bijna alle kinderen die dit jaar hun professionele studies beëindigden hebben werk gevonden.
Dit jaar ondervonden we door een orkaan heel zware schade aan het dak van de slaapzalen; dank zij steun van AMIE en Kerkebeek werd genoeg geld ingezameld voor het nodige materiaal.  In de maand augustus, kregen alle leerlingen van 2de en 3de jaar hun stage ter plaatse, deels voor het herstellen van het dak en anderzijds ook voor het onderhoud van onze centrum.
Het schooljaar wordt voor het ogenblik verzet naar een begin in januari.  Dit zou effectief zijn in 2020.
Voor het schooljaar 2018-2019 kregen we 200 aanvragen.  We konden slechts 130 kinderen in ons internaat aanvaarden; er vonden testen plaats om die te selecteren.
Begin november 2018 werden 425 kinderen verwacht in het Centre N-D de Clairvaux.  Einde 2018 waren er 5 kinderen die voorlopig niet terugkwamen omwille van een epidemie van mazelen.
De kinderen krijgen bijstand op medisch gebied, alsook op gebied van voeding, kleding en onderwijs.
Peterschappen en verschillende activiteiten maakten de steun mogelijk.

Betrokken land : Madagaskar

Verantwoordelijke in België : Francisca Cauwe
De groep ‘Kerkebeek’ (vroeger o.l.v. Dr Yvonne Legrain) is nu begeleid door Jean-François Musin en Françoise Godart.

Project 506 : Centre N.-D. de Clairvaux (comité 00)

Korte omschrijving : dit centrum helpt jongeren van 12 tot 22 jaar die in grote nood vertoeven; het project steunt de werking van het Centrum : voedsel, kleding, medische verzorging, schoolgerief, machines, pedagogisch materiaal, enz.

Bereikte resultaten : begin september waren 280 kinderen verwacht in het Centre N-D de Clairvaux.  Einde 2015 waren er 264 kinderen die bijstand kregen op medisch gebied, alsook op gebied van voeding, kledij en onderwijs.  De groep ‘Kerkebeek’, o.l.v. van Dr. Y. Legrain, speelde hierin een belangrijke rol.  Peterschappen en verschillende activiteiten maakten de steun mogelijk.

Notre aide aux enfants malgaches s’adresse aux jeunes du Centre Notre-Dame de Clairvaux, situé près de l’aéroport d’Antananarivo. A côté des 170 internes, orphelins, enfants à risque ou anciens enfants des rues qu’il prend totalement en charge (soins médicaux, nourriture, habillement, logement et éducation), cet institut s’occupe aussi de 60 externes.

Ces jeunes bénéficient d’une remise à niveau scolaire et d’un apprentissage professionnel de leur choix (travail du bois ou des métaux, constructions classiques ou métalliques, agricul-ture et élevage), d’un bon accompagnement et de nombreuses activités sportives et artis-tiques, car, vu leur passé chargé, il est indispensable qu’ils retrouvent un climat familial et attrayant pour pouvoir se reconstruire et se réinsérer socialement. Ils souffrent, en effet, très souvent de problèmes psychologiques : les gronder ou les punir ne sert donc pas à grand-chose, car c’est d’affection et de sécurité dont ils ont besoin.

La ferme-école est à la fois une source de nourriture et une école de formation. Son ensei-gnement est très important, car la population de l’île de Madagascar est essentiellement agricole (80%). En outre, nul n’ignore l’effet thérapeutique d’un contact quotidien avec les animaux. Une ferme permet à ces jeunes déstabilisés d’apprendre à connaître les animaux, d’en prendre soin, de les respecter, de les apprivoiser, de leur faire des confidences et de partager avec eux une certaine tendresse. Ils apprennent aussi à prendre des responsabilités et découvrent la persévérance, car les animaux ne prennent pas de vacances, c’est tous les jours qu’il faut les nourrir et s’en occuper.