Auteur archieven: Joke Jaspers

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van A.M.I.E., 21 april 2024

Beste leden,   Graag nodigen wij u uit voor de 48 ste Algemene Vergadering die plaats heeft op zondag 21 april 2024 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee (bij Leuven). Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.   Agenda : verwelkoming door de voorzitster […]

Rijksregisternummer: voortaan verplicht

Rijksregisternummer: voortaan verplicht De FOD (Federale Overheidsdienst Financiën) laat ons met een brief weten dat fiscale attesten die begin volgend jaar uitgereikt zullen worden voor giften die gedaan worden vanaf 1 januari 2024, enkel geldig zullen zijn als het rijksregisternummer van de donateur erop vermeld staat.  Misschien heeft u AMIE al uw rijksregisternummer laten weten […]

Bpost wordt BNP Paribas Fortis

PS. zoals u ongetwijfeld vernomen hebt : BNP Paribas Fortis heeft BPost Bank overgenomen.  De rekeningnummers (dat zijn de IBAN nummers van de rekeningen) bij AMIE blijven onveranderd; uw eventuele domiciliëringen hoeven dus geen aanpassing. Als u vanop een rekening in het buitenland wil storten heeft u misschien wel het BIC nummer van de bank […]

Pol Feyen

We hebben – wellicht met u – vernomen dat pater Pol Feyen het slachtoffer is geworden van een misdrijf waarbij hij het leven liet. Velen jaren hebben we pater Pol financieel kunnen steunen bij de realisatie van projecten ten voordele van Congolese kinderen en jongeren in nood. Het bestuur en de comitéverantwoordelijken van A.M.I.E. zullen […]

Rijksregisternummer: voortaan verplicht

De FOD (Federale Overheidsdienst Financiën) laat ons met een brief weten dat fiscale attesten die begin volgend jaar uitgereikt zullen worden voor giften die gedaan worden vanaf 1 januari 2024, enkel geldig zullen zijn als het rijksregisternummer van de donateur erop vermeld staat.  Misschien heeft u AMIE al uw rijksregisternummer laten weten (en staan uw giften reeds automatisch ingevuld in Tax-on-Web), dan hoeft u niets te doen. In het andere geval stuurt u best een mailtje naar stefaandebondt@telenet.be. U kan ook bellen naar 0479/980589. We gebruiken die informatie enkel voor het uitreiken van de fiscale attesten.  Dank je wel !

Numéro de registre national : désormais obligatoire

Le SPF (Service public fédéral Finances) nous informe par courrier que les attestations fiscales qui seront délivrées au début de l'année prochaine pour les donations effectuées à partir du 1er janvier 2024, ne seront valables que si le numéro de registre national du donateur y est mentionné. Peut-être avez-vous déjà communiqué à l'AMIE votre numéro de registre national (et vos dons sont déjà automatiquement enregistrés dans Tax-on-Web), dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, il est préférable d'envoyer un courriel à stefaandebondt@telenet.be. Vous pouvez également appeler le 0479/980589. Nous n'utilisons ces informations que pour délivrer les attestations fiscales. Nous vous remercions de votre attention

Dit zal sluiten in 20 seconden