We hebben Рwellicht met u Рvernomen dat pater Pol Feyen het slachtoffer is geworden van een misdrijf waarbij hij het leven liet. Velen jaren hebben we pater Pol financieel kunnen steunen bij de realisatie van projecten ten voordele van Congolese kinderen en jongeren in nood. Het bestuur en de comitéverantwoordelijken van A.M.I.E. zullen zich pater Pol blijven herinneren om zijn onbaatzuchtige inzet.
We doen het nodige om op korte termijn de nood ter plaatse te lenigen en te onderzoeken hoe we het werk kunnen helpen verderzetten.