Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van A.M.I.E., 21 april 2024

Beste leden,
 
Graag nodigen wij u uit voor de 48 ste Algemene Vergadering die plaats heeft op zondag 21 april 2024 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee (bij Leuven).
Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.
 
Agenda :
  • verwelkoming door de voorzitster
  • de jaarrekening 2023 : toelichting en goedkeuring (1)
  • het budget 2024 : toelichting en goedkeuring (1)
  • kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2023
  • toespraak door Jean Hendrickx en Noëlla Feyen over ‘Pater Pol Feyen : zijn inzet en werk, en hoe het nu verder kan’
 
(1) Als u deze informatie graag reeds vooraf toegestuurd krijgt, kan u dat per mail aan Stefaan De Bondt laten weten
(stefaandebondt@telenet.be).
(2) Eventuele kandidaatstelling van een effectief lid voor het mandaat van bestuurder moet, ten laatste op 7 april 2024, ter attentie van de voorzitster toekomen op de Sociale Zetel van AMIE. Deze moet vergezeld zijn van een schriftelijke motivatie.
 
We hopen van harte u te mogen verwelkomen.
 
Omwille van de praktische organisatie zouden we het zeer op prijs stellen mocht u vooraf uw
aanwezigheid willen bevestigen aan Françoise Cauwe (per adres van de Sociale Zetel of via tel/mail 083/678233, fcauwe@scarlet.be).
 
PS. Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt : BNP Paribas Fortis heeft BPost Bank overgenomen. De rekeningnummers (dat zijn de IBAN nummers van de rekeningen) bij AMIE blijven onveranderd; uw eventuele domiciliëringen hoeven dus geen aanpassing. Als u vanop een rekening in het buitenland wil storten heeft u misschien wel het BIC nummer van de bank nodig; voor de rekeningen die AMIE bij BPost Bank had is dat nu GEBABEBBXXX (dus niet meer BPOTBEBEXXX). Voor de rekeningen bij Argenta is dat onveranderd ARSPBE22. Bij twijfel kan u steeds onze website nakijken; ook het overzicht op de laatste bladzijde van Ons Krantje werd aangepast naar de nieuwe situatie.
 
Namens de Raad van Bestuur
Diane Nadalini, voorzitster

Rijksregisternummer: voortaan verplicht

De FOD (Federale Overheidsdienst Financiën) laat ons met een brief weten dat fiscale attesten die begin volgend jaar uitgereikt zullen worden voor giften die gedaan worden vanaf 1 januari 2024, enkel geldig zullen zijn als het rijksregisternummer van de donateur erop vermeld staat.  Misschien heeft u AMIE al uw rijksregisternummer laten weten (en staan uw giften reeds automatisch ingevuld in Tax-on-Web), dan hoeft u niets te doen. In het andere geval stuurt u best een mailtje naar stefaandebondt@telenet.be. U kan ook bellen naar 0479/980589. We gebruiken die informatie enkel voor het uitreiken van de fiscale attesten.  Dank je wel !

Numéro de registre national : désormais obligatoire

Le SPF (Service public fédéral Finances) nous informe par courrier que les attestations fiscales qui seront délivrées au début de l'année prochaine pour les donations effectuées à partir du 1er janvier 2024, ne seront valables que si le numéro de registre national du donateur y est mentionné. Peut-être avez-vous déjà communiqué à l'AMIE votre numéro de registre national (et vos dons sont déjà automatiquement enregistrés dans Tax-on-Web), dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, il est préférable d'envoyer un courriel à stefaandebondt@telenet.be. Vous pouvez également appeler le 0479/980589. Nous n'utilisons ces informations que pour délivrer les attestations fiscales. Nous vous remercions de votre attention

Dit zal sluiten in 20 seconden