Goed nieuws voor onze weldoeners !!!

Goed nieuws voor al onze weldoeners !!!
De regering besliste in juni om de belastingvermindering op te trekken van
45% naar 60% voor giften die in de loop van 2020 worden gestort aan een
erkende organisatie. De regering wil zo de vrijgevigheid stimuleren en de
steun aan maatschappelijke organisatie een flinke boost geven in het kader
van covid-19-steunmaatregelen.
Iedereen die in de loop van 2020 dus een fiscaal aftrekbare gift doet aan
een erkende organisatie kan rekenen op een fiscale korting van 60 % in
plaats van 45 %. Dus: Schenk je € 40 aan een organisatie, dan recupereer
je daarvan € 24 via je belastingsaangifte van 2021.
Daarnaast mogen schenkers in 2020 uitzonderlijk 20% van hun totale netto
belastbaar jaarinkomen als aftrekbare gift schenken. In een ‘normaal’ jaar is
dat plafond ‘slechts’ 10%. Maar natuurlijk betreft deze maatregel slechts
een beperkt aantal ‘grote’ schenkers.
De beslissing van 12 juni maakt deel uit van de steunmaatregelen in het
kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Zij is “gericht op de vrijwilligerssector en zal nonprofitorganisaties waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn
getroffen door de crisis steunen ”.
AMIE is blij met deze beslissingen en hoop dat we zo extra steun kunnen
bieden aan onze partners in het buitenland, die vaak nog meer getroffen
zijn door het corona-virus dan wij.
In dat kader heeft de Raad van Bestuur van AMIE beslist een extra steunfonds vrij te maken van 20.000 euro voor speciale corona-budgetten.

Rijksregisternummer: voortaan verplicht

De FOD (Federale Overheidsdienst Financiën) laat ons met een brief weten dat fiscale attesten die begin volgend jaar uitgereikt zullen worden voor giften die gedaan worden vanaf 1 januari 2024, enkel geldig zullen zijn als het rijksregisternummer van de donateur erop vermeld staat.  Misschien heeft u AMIE al uw rijksregisternummer laten weten (en staan uw giften reeds automatisch ingevuld in Tax-on-Web), dan hoeft u niets te doen. In het andere geval stuurt u best een mailtje naar stefaandebondt@telenet.be. U kan ook bellen naar 0479/980589. We gebruiken die informatie enkel voor het uitreiken van de fiscale attesten.  Dank je wel !

Numéro de registre national : désormais obligatoire

Le SPF (Service public fédéral Finances) nous informe par courrier que les attestations fiscales qui seront délivrées au début de l'année prochaine pour les donations effectuées à partir du 1er janvier 2024, ne seront valables que si le numéro de registre national du donateur y est mentionné. Peut-être avez-vous déjà communiqué à l'AMIE votre numéro de registre national (et vos dons sont déjà automatiquement enregistrés dans Tax-on-Web), dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, il est préférable d'envoyer un courriel à stefaandebondt@telenet.be. Vous pouvez également appeler le 0479/980589. Nous n'utilisons ces informations que pour délivrer les attestations fiscales. Nous vous remercions de votre attention

Dit zal sluiten in 20 seconden