Uinodiging op de Algemene Vergadering op 24 april 2022 om14h

Graag nodigen wij u uit voor de 46ste Algemene Vergadering, die zal plaats hebbenop zondag 24 april 2022 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco,Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.

 

Agenda :

  • verwelkoming door de voorzitster
  • de jaarrekening 2021 : toelichting en goedkeuring (1)
  • het budget 2022 : toelichting en goedkeuring (1)
  • kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2022
  • verkiezing van bestuurders (2).
  • toespraak door Nicole De clerck en Pia De Monie : Zoodo :

(1) Als u deze informatie graag reeds vooraf toegestuurd krijgt, kan u dat per mail aan Stefaan De Bondt laten weten (stefaandebondt@telenet.be).

(2) De kandidaatstelling van een effectief lid voor het mandaat van bestuurder moet, ten laatste op 2 april 2022 ter attentie van de Voorzitster toekomen op de Sociale Zetel van AMIE.  Deze moet vergezeld zijn van een schriftelijke motivatie.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen of anders te mogen rekenen op een volmacht.

Omwille van de praktische organisatie zouden we het zeer op prijs stellen mocht u vooraf uw aanwezigheid willen bevestigen aan Francisca Cauwe op adres sociale zetel of tel 083/678233 of fcauwe@scarlet.be

Namens de Raad van Bestuur

DIane Nadalini, voorzitster

Rijksregisternummer: voortaan verplicht

De FOD (Federale Overheidsdienst Financiën) laat ons met een brief weten dat fiscale attesten die begin volgend jaar uitgereikt zullen worden voor giften die gedaan worden vanaf 1 januari 2024, enkel geldig zullen zijn als het rijksregisternummer van de donateur erop vermeld staat.  Misschien heeft u AMIE al uw rijksregisternummer laten weten (en staan uw giften reeds automatisch ingevuld in Tax-on-Web), dan hoeft u niets te doen. In het andere geval stuurt u best een mailtje naar stefaandebondt@telenet.be. U kan ook bellen naar 0479/980589. We gebruiken die informatie enkel voor het uitreiken van de fiscale attesten.  Dank je wel !

Numéro de registre national : désormais obligatoire

Le SPF (Service public fédéral Finances) nous informe par courrier que les attestations fiscales qui seront délivrées au début de l'année prochaine pour les donations effectuées à partir du 1er janvier 2024, ne seront valables que si le numéro de registre national du donateur y est mentionné. Peut-être avez-vous déjà communiqué à l'AMIE votre numéro de registre national (et vos dons sont déjà automatiquement enregistrés dans Tax-on-Web), dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, il est préférable d'envoyer un courriel à stefaandebondt@telenet.be. Vous pouvez également appeler le 0479/980589. Nous n'utilisons ces informations que pour délivrer les attestations fiscales. Nous vous remercions de votre attention

Dit zal sluiten in 20 seconden