Graag nodigen wij u uit voor de 46ste Algemene Vergadering, die zal plaats hebbenop zondag 24 april 2022 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco,Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.

 

Agenda :

  • verwelkoming door de voorzitster
  • de jaarrekening 2021 : toelichting en goedkeuring (1)
  • het budget 2022 : toelichting en goedkeuring (1)
  • kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2022
  • verkiezing van bestuurders (2).
  • toespraak door Nicole De clerck en Pia De Monie : Zoodo :

(1) Als u deze informatie graag reeds vooraf toegestuurd krijgt, kan u dat per mail aan Stefaan De Bondt laten weten (stefaandebondt@telenet.be).

(2) De kandidaatstelling van een effectief lid voor het mandaat van bestuurder moet, ten laatste op 2 april 2022 ter attentie van de Voorzitster toekomen op de Sociale Zetel van AMIE.  Deze moet vergezeld zijn van een schriftelijke motivatie.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen of anders te mogen rekenen op een volmacht.

Omwille van de praktische organisatie zouden we het zeer op prijs stellen mocht u vooraf uw aanwezigheid willen bevestigen aan Francisca Cauwe op adres sociale zetel of tel 083/678233 of fcauwe@scarlet.be

Namens de Raad van Bestuur

DIane Nadalini, voorzitster