Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de 43ste Algemene Vergadering, die zal plaats hebben
op zondag 28 april 2019 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco,
Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.
Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.

Agenda :

(1) Als u deze informatie graag reeds vooraf toegestuurd krijgt, kan u dat per mail aan Stefaan De Bondt laten weten (stefaandebondt@telenet.be).

(2) De kandidaatstelling van een effectief lid voor het mandaat van bestuurder moet, ten laatste op 2 april 2019, ter attentie van de Voorzitter toekomen op de Sociale Zetel van AMIE.  Deze moet vergezeld zijn van een schriftelijke motivatie.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen of anders te mogen rekenen op een volmacht.

Omwille van de praktische organisatie zouden we het zeer op prijs stellen mocht u vooraf uw aanwezigheid willen bevestigen aan Rob Tas, Diestseweg 95, 2440 Geel (tel. 014/720028, roberttas@hotmail.com).

Namens de Raad van Bestuur

Xavier Votron, voorzitter