Ga een Peterschap Aan

Een peterschap is een dierbare relatie met een kind.

Onze contactpersonen ter plaatse selecteren kinderen die bijzonder hulp nodig hebben, en de peter of meter zetten zich in om het kind te steunen tot aan zijn 18de verjaardag, of tot dat hij/zij afgestudeerd is.

Dankzij een peterschap van 25€ per maand, kan een kind naar school gaan. De schoolresultaten worden naar de peter/meter doorgestuurd. Ook een briefwisseling is mogelijk.

Naast gewone peterschappen zijn ook beroepspeterschappen van € 35 per maand mogelijk, dit om de kans te geven aan jongeren om hogere studies te vervolledigen.

De verschillende peterschapsmogelijkheden zijn hier terug te vinden: Wat doen we > Peterschappen

Steun een Project

Giften

De eenvoudigste werkwijze om een gift te doen is met een storting vanop jouw rekening naar een rekening van AMIE.  Je kiest dan best het AMIE rekening nummer bij het specifieke doel (project, peterschap) dat je wil steunen; als je echter geen voorkeur hebt, kan je de keuze van bestemming overlaten aan de AMIE Raad van Bestuur en dan storten op BE56 0003 2569 6088 (BIC : BPOTBEB1).

Het is ook toegelaten cash geld als gift te geven aan een AMIE comité-verantwoordelijke, die dat dan in een bankkantoor op een AMIE rekening laat plaatsen, en in de mededeling daarbij vermeldt dat jij dat geld als gift hebt bedoeld.

Fiscale attesten

Je krijgt begin maart automatisch een fiscaal attest als de som van je giften over het voorbije kalenderjaar minstens 40€ bedraagt.  Het fiscaal attest wordt verstuurd naar de titularis van de rekening van waar je de storting doet (het afschrift van de storting bevat titularis en adres).  Als je liever geen attest krijgt mag je dat uiteraard laten weten.

Als je verhuist is het aangewezen dat te laten weten.

Wellicht vind je het handig als je fiscaal attest meteen ingevuld is in je belastingsaangifte.  Dat gebeurt automatisch als je AMIE je nationaal nummer (rijksregisternummer) tijdig (i.e. voor de fiscale attesten uitgereikt worden) laat weten.

Opbrengsten van inzamelacties geven geen recht op een fiscaal attest.  En ook voor giften die ons niet rechtstreeks bereiken (dus bijvoorbeeld via een tussenpersoon, of via een organisatie), kunnen we geen fiscaal attest uitschrijven.

Duo-legaat

Duo-legaten : meer voor uw erfgenamen, en tegelijk steun voor AMIE !

Uit ‘de gids voor giften en legaten’ (giften-legaten.be)

U wilt wel iets nalaten aan de organisatie waarin u gelooft en die u misschien tijdens uw leven ook al hebt gesteund.  ‘Maar’, denkt u, ‘dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favoriete nichtje’.  Dat is niet noodzakelijk het geval !

Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch tegelijk het goede doel steunt.  Hoe werkt dit systeem concreet ?

De basis

De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X (bijvoorbeeld uw nichtje) een legaat ontvangt vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld AMIE) de last tot betaling van de successierechten van X overneemt.
Anders gezegd : niet uw nichtje betaalt de successierechten maar AMIE, en omdat AMIE minder successierechten verschuldigd is (8.8%), is de fiscus de uiteindelijke (maar vrijwillige) ‘verliezer’ in deze werkwijze.

De voorwaarden

Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden :

 • er moet een testament opgesteld zijn
 • er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen X
 • er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (Y) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

Een voorbeeld om met concrete cijfers een gewoon legaat te vergelijken met een duo-legaat.

Bij een gewoon legaat :

 • Jan heeft geen kinderen. Hij laat €25000 na aan zijn nichtje lnge.  Hij laat niets na aan een goed doel
 • Inge betaalt successierechten : 45% (dat is het tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en ‘vreemden’ op de schijf tot €75000). 25000 x 45% = €11250
 • Inge houdt over : €25000 – €11250 = €13750

Bij een duo-legaat :

 • Jan laat €25.000 na. Dit keer verdeelt hij zijn vermogen tussen zijn nichtje Inge, die €15.000 krijgt en AMIE dat €10.000 krijgt.  Hij doet dit via de techniek van het duo-legaat
 • Inge betaalt geen successierechten, want die worden door AMIE betaald. Zij houdt dus netto €15.000 over
 • AMIE betaalt :
  1. €15.000 x 45% (de successierechten van het deel dat Inge krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = €6750
  2. €10.000 x 8.8% (de successierechten van het deel dat AMIE krijgt, tegen het voorkeurtarief voor VZW’s) = €880
  3. in totaal dus €7630
 • AMIE houdt netto €10.000 – €7.630 = €2.370 over

Wat krijgt de fiscus ?

 • Als Jan €25.000 nalaat aan nichtje Inge ontvangt het Vlaams Gewest €11.250.
 • Als Jan zijn vermogen verdeelt tussen Inge en AMIE krijgt het Vlaams Gewest €7.630. Het Vlaams Gewest (de fiscus) ontvangt dus €3.620 minder.

Dit is een voorbeeld op basis van een eenvoudige situatie.  Het duo-legaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap.

Als u overweegt een deel van uw vermogen aan AMIE na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken voor uw specifieke geval.  Neem ook gerust contact met Stefaan De Bondt of Xavier Votron.