Uinodiging op de Algemene Vergadering op 24 april 2022 om14h

Graag nodigen wij u uit voor de 46ste Algemene Vergadering, die zal plaats hebbenop zondag 24 april 2022 om 14u in het Vormings- en Animatiecentrum Don Bosco,Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Ook sympathisanten van A.M.I.E. zijn welkom op deze Algemene Vergadering.   Agenda : verwelkoming door de voorzitster de jaarrekening 2021 : toelichting en goedkeuring […]