Andere projecten

Er zijn nog andere projecten in voorbereiding in Brazilië, in de Filippijnen en in Afrika .

De comité-verantwoordelijken zullen u langs deze weg binnenkort op de hoogte brengen.