Children Family Centrum Ecuador

A.M.I.E. steunt een langlopend project onder leiding van Mevrouw Ine Martens : het Children Family Centrum Ecuador (CFCE) te Ambato in Ecuador ; het project heeft de zelfde doelstellingen als Daniëlle Children’s Fund (DCF) (www.daniellechildrensfund.org/nl), ook onder leiding van Mevrouw Ine Martens.  Het lokale team in Ambato voert twee programma’s uit in het Children Family Centrum Ecuador:

Familiediensten d.m.v. systeemtherapie.  Sinds augustus 2009 worden in dit programma (meer dan 140) kansarme kinderen en hun multi-problematische families begeleid op psychosociaal, medisch en educatief vlak

Tijdelijke institutionele opvang. Sinds januari 2010 wordt er in dit programma speciale bescherming geboden aan kinderen die zich in extreme risicosituaties bevinden.  De exacte redenen voor hun komst lopen uiteen, maar bij allemaal geeft een urgente risicovolle situatie de doorslag voor de Kinderrechter om ze voorlopig uit huis te plaatsen: dat kan te maken hebben met extreme verwaarlozing, psychische mishandeling, buitensporig familiaal huiselijk geweld, of seksueel misbruik.  Op het moment dat de kinderen bij ons aankomen, worden de ouders ook meteen benaderd door de sociaal-maatschappelijk werkster en een familietherapeut. Zowel met de kinderen als met de ouders wordt er hard aan gewerkt om het kind weer te kunnen herenigen met het gezin. Eerst gebeurt dat in aparte sessies; na ongeveer een maand begint het echte herenigingsproces, o.a. met groepstherapieën. Als er duidelijke voortgang is, mogen de kinderen een dag of een weekend naar huis. De therapeut of sociaal werkster gaat dan langs, om met eigen ogen te zien of de gezinssituatie is verbeterd en of de besproken leefregels worden toegepast in de huiselijke sfeer. Als er duidelijk sprake is van positieve gedragsveranderingen, geven we noodlijdende gezinnen ook wel een steuntje in de rug met levensmiddelen of tweedehands kleren of meubels. Gemiddeld zijn de omstandigheden na drie maanden dusdanig gewijzigd dat de Kinderrechter toestemt in het terugplaatsen van het kind.  Daarna blijft de herenigde familie onderdeel vormen van ons Children family centrum. 

 


Ze komen nog steeds naar individuele sessies of wonen de wekelijks georganiseerde workshops bij. Natuurlijk heeft elk gezin wel eens een terugval, maar dan staat ons technische team klaar om ze op te vangen. De dagelijkse verzorging van de kinderen die tijdelijk bij ons wonen, ligt in de handen van onze cuidadoras, vier jonge vrouwen met een professionele achtergrond in de psychologie of het onderwijs. Er is plaats voor maximaal 15 kinderen tegelijkertijd en we geven ze een gestructureerde dagindeling, gezond eten, zorg en onderwijs. In het weekend, als de kinderen niet naar school gaan, worden er dubbele diensten gedraaid waardoor het makkelijker is om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren: spelletjes, werken in de tuin, knutselen, zondagsschool, of af en toe eens een uitstapje. De kinderverzorgsters houden met veel geduld en liefde de kinderen de hele dag bezig. Tegelijkertijd leren ze hen (al spelenderwijs) over limieten, respect, algemene normen en waarden, gehoorzaamheid en emotionele relaties. Dit brengt een zekere regelmaat en discipline in het leven van de kinderen, iets wat ze zeker nodig hebben als ze eenmaal weer bij hun familie gaan wonen.

Voor meer achtergrond informatie kunt u kijken op www.daniellechildrensfund.org/nl, onder Projecten/CNF Ecuador.  Wilt u graag de kansarme kinderen en hun families van ons Child ’N Family centrum in Ambato steunen? Dan is uw donatie uiteraard van harte welkom! Wij garanderen u dat elke gift die wij ontvangen, volledig en direct naar het project gaat.