Comite 07
Peterschappen in Peru
Frans Parren
Nieuwe Graanmarkt 15, Boite 5
1000 Bruxelles

tel 0495 / 23.83.62

frans.parren@scarlet.be
www.kestepabro.be

BE45 0003 2569 6189

BIC. BPOTBEB1

In Belgie moeten onze jongeren niet betalen aan de onderwijsinstelling om onderwijs te mogen volgen. Er zijn wel kosten voor bijv. boeken, turnkledij en schooluitstappen maar het lager en middelbaar onderwijs is hier op zichzelf kosteloos terwijl in het hoger onderwijs enkel een inschrijvingsgeld wordt gevraagd. 

In Peru, zoals in vele landen in het zuiden, liggen de zaken heel anders. Het openbaar onderwijs is er doorgaans slecht uitgebouwd en biedt soms weinig mogelijkheden. Vele gezinnen spannen zich dan ook in om hun kinderen naar privé-instellingen te zenden. Dat betekent naar een school die opgezet is als een bedrijf dat in de eerste plaats gericht is op het maken van winst. Zo’n instelling moet zelf instaan voor de gebouwen en voor de weddes van het personeel. Vandaar dat de studenten er steeds schoolgeld moet betalen en die bedragen kunnen hoog oplopen.  Als je achterstand hebt, mag je gewoon de school niet meer in. Vele jongeren uit minder begoede gezinnen kunnen zonder studiebeurs onmogelijk hogere studies aanvatten. Vandaar het belang van de inzet en werking van AMIE, in Peru o.a. vertegenwoordigd door Comité 07, dat momenteel studenten steunt in El Carmen en in Ica.

Het jongerencentrum in El Carmen

Het jongerencentrum in El Carmen met de door de jongeren zelf ingekleurde tekening die aangeeft dat ieder, blank, geel, rood, zwart, hier welkom is en welke activiteiten jongeren hier kunnen doen.

El Carmen is een aan de kust gelegen woestijndorp waar vooral afstammelingen van voormalige negerslaven wonen en dit vaak in erbarmelijke omstandigheden. Comité 07 werkt hier samen met Kestepabro, een Belgische vzw met zetel in Kessenich, vanwaar ook P. Brouns, o.p., de voormalige pastoor van El Carmen, afkomstig is.

De studenten hoger onderwijs worden begeleid door Edith Maldonado, een Peruviaanse pscychologe die zich met hart en ziel inzet voor El Carmen. De studenten bezoeken haar iedere maand, praten over hun ervaringen en problemen, tonen hun rappporten en krijgen het geld voor de “mensualidad”, het schoolgeld voor de volgende maand. De studenten wordt ook gevraagd in de mate van het mogelijke mee te werken  in het jongerencentrum dat de parochie daar met steun van Kestepabro en de provincie Limburg uitbouwt. In dat centrum kunnen jongeren zich op een gezonde manier samen ontspannen.Tevens is er een muziekschool die jongeren de kans geeft samen te musiceren. Beursstudenten helpen bij de begeleiding van die jongeren. Het jongerencentrum omvat ook een bibliotheek en 20 kleine wijkbibliotheekjes. Ook hier springen beurstudenten bij.

MUSICIENS

Onze jonge muzikanten die in de muziekschool van het jongerencentrum samen leren musiceren.


De studenten komen doorgaans uit gezinnen waarvan de ouders in de landbouw werken; vaak als dagloner bij bijv. de katoenoogst of in dienst van een grote onderneming. In 2012 startten drie meisjes dank zij een beurs hoger onderwijs. Een van hen komt uit een onvolledig gezin, vader is overleden en moeder werkt in een aspergefabriek. Een andere bleef na haar middelbare studies thuis om voor haar jongere broer en zus te zorgen maar heeft nu dank zij de beurs, toch de mogelijkheid te studeren. De derde combineert studeren met werken.


Op zich zelf gaat het niet om grote aantallen maar iedere student die de kans krijgt te studeren is de moeite waard. Sommige studenten kiezen in eerste instantie voor een technische opleiding maar, eens ze hun diploma en werk hebben, bekostigen ze zelf hun eigen universitaire opleiding.

Tussen de afgestudeerden enkelen die werk vonden in een administratie en ook o.a. een landbouwingenieur, een verpleegster, een dokteres en een jurist. Stuk voor stuk jonge mensen die dank zij een beurs van AMIE kansen kregen zelf aan een betere toekomst te werken.

JEUNES

Dayanna, een van die jongeren die dank zij een beurs uit België toch kan studeren. Moeder, alleenstaand, drie kinderen, is blind geworden. Dayanna werkt ‘s morgens op het veld en studeert ‘s namiddags landbouwtechnieken.

In Ica, een stad zo’n 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima staat zuster Lucia in voor de begeleiding van de studenten. Ze doet dat met veel inzet en engagement.

De samenwerking tussen Kestepabro en comité 07 maakt het mogelijk tijdens het jaarlijks verblijf in El Carmen de studenten en hun ouders te bezoeken in El Carmen en Ica te bezoeken.

Ook een persoonlijke briefwisseling tussen de student en zijn peter of meter is mogelijk en wordt aanbevolen, soms groeien zo intense vriendschapsbanden. In Peru is de voertaal Spaans. Correspondentie kan door de comitéverantwoordelijke worden vertaald

Bedragen: een beroepspeterschap in Peru bedraagt 31 Euro per maand. Daar het schoolgeld, zeker aan universiteiten doorgaans hoger is, vereist studeren dus ook bijkomende inspanningen van de student en zijn familie. De bijdragen worden tweemaal per jaar naar Peru verzonden.