Comité 05
A.M.I.E. comité 05 – Haïti

Dit Comité richt zich naar Nederlandstalige sympathisanten en peters/meters. Zijn tegenhanger is Comité 03 voor de Franstalige weldoeners

Marleen Van Oudenhove-Lanckman
Domeinstraat, 69A
3010 Kessel-Lo

Tel. 016/35.50.77
marleenlanckman@hotmail.com
BE46 0000 2467 0736/ BIC BPOTBEB

Historiek


AMIE vzw werd opgericht op 17/01/1980. Vrij snel nadien werd er gestart met peterschappen o.a. in Haïti. Dit land is tot op heden één van de armste landen van de wereld.

Het doel van AMIE is van bij het begin geweest: kinderen de mogelijkheid geven om naar school te gaan. In 1981 vatte een Haïtiaans petekind het zo samen: “ Veel kinderen kennen in mijn land inderdaad extreme armoede en hebben niet voldoende te eten. Ze kunnen ook geen schoollopen. Een van onze dichters zei het zo: “ Het zijn kinderen die nooit kinderen waren”. Elke avond bid ik tot God om hen een goede peter of meter te geven”.

We zij nu 2012 en het gezegde van het petekind geldt nog steeds.

Werking van het comité

Doel: een kind helpen om lagere en middelbare studies te doen, zich te ontwikkelen in zijn familiaal milieu en hem/haar de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te bouwen.

Momenteel telt de Vlaamstalige afdeling 65 peterschappen. De schooluitslagen zijn bevredigend: ongeveer 90% van de leerlingen slagen in hun examens.


Toelagen:de toelage bedraagt 300€ per jaar te storten door de peter of meter. De toelagen zijn voldoende om de studies te betalen( inschrijvingen, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer enz.). Het eventuele overschot laat toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen.
Bij de aanvang van een peterschap ontvangt de peter/meter een dossier met de gegevens en een foto van het petekind.

Controle :

De peterschapstoelagen worden alle twee maanden, om de hoge bankkosten te vermijden, naar Haïti opgestuurd. Deze betalingen worden steeds vergezeld van:

  • Een brief met uitleg over eventuele wijzigingen t.o.v. vorige betaling ( een nieuw of een beëindiging van een peterschap, adres verandering van peter /meter)

  • Een“detail of payment” met vermelding van het bedrag voor de betrokken periode. Dit document wordt ondertekend en gedateerd door de verantwoordelijke die het geld van de bank ontvangt en wordt teruggestuurd naar de comité-verantwoordelijke ter controle.

  • Een lijst van de petekinderen voor wie het geld bestemd is en voor ieder van hen, de naam van de peter of meter die hen de toelage geeft.

  • Een lijst van petekinderen die door de petekinderen of hun ouders zelf ondertekend wordt als ze de toelagen ontvangen met vermelding van het ontvangen gedrag en de datum van ontvangst. Deze ingevulde lijst wordt aan de comité-verantwoordelijke bezorgd ter controle.

  • De lijst van de kinderen met de schoolresultaten wordt op het einde van het schooljaar naar de comité-verantwoordelijke opgestuurd. Deze lijst is een bewijs dat het kind naar school gaat.

Het is voor de peter en /of meter mogelijk om gelijk wanneer hun petekind(eren) te gaan bezoeken en bij die gelegenheid hen ook vragen te stellen indien zij meer informatie wensen. Dit gebeurt uitzonderlijk. Meestal worden de vragen door de comité-verantwoordelijke via mail gesteld. De peter/en of meter kan ook via mail informatie vragen over het petekind aan de verantwoordelijke in Haïti.

Er zijn drie verantwoordelijken voor de petekinderen in Haïti, woonachtig in Port-au-Prince, in Hinche en in Bois -de Laurence.

Motivatie:


Ik engageer mij binnen AMIE als verantwoordelijke voor de peterschappen in Haïti omdat ik een engagement voor een land in ontwikkeling altijd heel belangrijk gevonden heb en de moeite waard om er mij voor in te zetten. Ik heb voor AMIE gekozen omwille van haar kleinschaligheid en zeker ook omwille van het feit dat de peterschapstoelagen integraal naar het petekind gaan. De algemene onkosten liggen bij AMIE heel laag omdat de meeste onkosten door de vrijwilliger/ster zelf wordt gedragen en dat vind ik heel belangrijk.

Een land in ontwikkeling kan maar vooruit komen als kinderen de mogelijkheid geboden wordt om naar school te gaan. Daaraan te kunnen mee werken geeft een grote voldoening.

Marleen Lanckman