Comite 03
Individuele Peterschappen Latijns-Amerika
Dit Comité richt zich naar Franstalige sympathisanten en peters/meters. Zijn tegenhanger is het Comité 05 voor de Nederlandstalige weldoeners.

In welke landen : voornamelijk in Haïti maar ook in Peru.

Janine Clapuyt-Van Rossum
Avenue de l’Espinette, 19
1348 Louvain-la Neuve

Tel. 010.45.01.29
ja.clapuytvanrossum@skynet.be
BE43.0001.0342.1501
Code BIC. BPOTBEB1

Historiek:

Meer dan twintig jaar gelden ben ik gestart met mijn engagement binnen AMIE.

Het armoedig leven van de kinderen in de Derde Wereld trof me heel erg en mijn enige wens bestond erin met hen in contact te komen; ik had een gezin en een beroep.

Een toespraak door de toenmalige voorzitster van AMIE, Mevr. Thérèse-Marie Flipot-de Fays, was de aanzet voor mijn engagement.

Ik werd getroffen door de nauwkeurigheid, de ernst en de lage algemene onkosten van deze VZW en dit gaf me de gelegenheid om mijn droom “de hand te reiken aan de verlaten kinderen die geen stem hebben” te realiseren; die gebeurde onder de vorm van

peterschappen waardoor er een band tussen het kind en de peetouder ontstaat.

Doel :

Een kind te helpen door hem de mogelijkheid te geven om lager en middelbaar onderwijs te volgen waardoor hij een betere toekomst kan opbouwen.

 

Begunstigden :

Kinderen tussen vijf jaar en vijftien jaar. Duur van een peterschap: van vier tot twaalf jaar.

Bijdrage :

25€ per maand of 300€ per jaar met een Fiscaal Attest het volgende jaar. Deze toelage dekt de schoolonkosten van het kind en geeft de familie ook de kans op betere levensomstandigheden zoals voeding en medische verzorging.

Door de persoonlijke briefwisseling ontstaat er een affectieve band tussen het kind en de peetouder.

Controle :

Meerdere types van controles bestaan:

- De briefwisseling tussen het kind en de peetouder.

- De taak van de verantwoordelijke ter plaatse:

  • Een ondertekend ontvangstbewijs voor elke storting
  • De jaarlijkse schooluitslagen van de petekinderen
  • Bij de ontvangst van de toelagen, ondertekening van het ontvangstbewijs door het petekind zelf of door één van de ouders. Het ontvangstbewijs wordt teruggestuurd naar Comité 03
- De weldoeners of leden van AMIE die bij gelegenheid zelf ter plaatse gaan.
Betalingen:

Om de twee maanden naar Haïti, en om de zes maanden naar Peru ( minder petekinderen en om de bankkosten laag te houden).

Maandelijks Budget: ongeveer 4.000 à 5.000€ ter plaatse opgestuurd.

Onze verantwoordelijken ter plaatse:

Onze verantwoordelijken ter plaatse zijn doorgaans leerkrachten die een zekere stabiliteit in het beheer van de peterschappen verzekeren.

  • Zuster Leslie Régis, f.d.m.
  • Zuster Maryse Georges, s.f.a. (St. François d’Assise), Port-au-Prince, Haïti
  • Zuster Pauline Midy, s.f.a., Les Cayes, Haïti
  • Zuster Nicole Moreau, s.f.a.

De huidige toestand in Haïti is bijzonder zorgwekkend; Haïti is een zeer arm land en werd daarbij ook nog getroffen door natuurrampen, zoals tornado’s, overstromingen en de cholera maar vooral door de zware aardbeving in januari 2010 waardoor een deel van de bevolking omgekomen is; een groot aantal kinderen en jongeren blijven verweesd achter , zonder hulp en dit nu al gedurende drie jaar; deze kinderen hebben alle hun herkenningstekens verloren: ouders, familie, onderdak; zij leven op straat door gebrek aan hulp.

Het is voor mij een grote zorg en ook voor sommige peters of meters die me vragen hoe deze kinderen het best kunnen geholpen worden… De oplossing voor deze schrijnende toestand ligt in handen van de verantwoordelijken van het land zelf maar voor het ogenblijk leggen zij elders hun prioriteiten !!!

Sommigen van onze verantwoordelijken ter plaatse hebben een oproep tot ons gericht om hen te steunen in hun engagement naar een groot aantal kinderen dat ze overdag onder hun hoede nemen; zij laten hen samen met hun leerlingen de lessen volgen zodat zij toch een zekere vorm van onderwijs genieten en geven hen dagelijks te eten; maar s’avonds keren ze noodgedwongen terug naar de straat in de hoop dat men voor hen een onderdak vindt.

Het comité 03 verzamelt voor hen de giften die peters en/of meters schenken. Deze giften worden aan de peterschapstoelagen om de twee maanden gevoegd.

Het comité 03 beheert graag de peterschappen maar ook de giften bestemd voor de kinderen, klein en groot voor wie “De Straat” het enige onderkomen is.

Toekomstperspectief:

Een betere toekomst voor die straatkinderen , misschien meer persoonlijk inzet om een dat te kunnen vinden ?

Aan U allen een grote dank want zonder uw steun kan er niets gebeuren.

Janine.