Comite 00 : Projecten Pol Feyen en Madagascar
A.M.I.E. - Comite 00 « Projecten»
Jean Flipot
Ericastraat 9 B-2440 GEEL

Tél. : 014 / 59 02 80

IBAN: BE22 0001 5458 3947
BIC : BPOTBEB1
jean.flipot@telenet.be

Op dit ogenblik gelijktijdig ontstonden de sponsoring en de projecten op Europese School van Mol en van Moeskroen. Van mond tot mond, door interviews met journalisten en vooral dank zij de homilies en talrijke specifieke acties, A.M.I.E. - de Belgische afdeling - is zich in het hele land langzaam binnengedrongen.
De motivatie van de stichters was enorm en gebaseerd op de naleving, de oprechtheid en de transparantie, hun doel om de misdeelde van de Derde Wereld te helpen met doeltreffendheid, snelheid, zonder externe druk en zonder de mindere gift van de weldoeners op te peuzelen. Wij zijn zelfs erin geslaagd om het geheel van onze kosten te handhaven onder onze eigen inkomsten (belangen en meerwaarde). Na meer dan 30 jaar werking, is het altijd het geval!

Deze reële prestatie is het resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen: BEDANKT aan de weldoeners en de Belgische of buitenlandse vrijwilligers. Bedankt eveneens voor hun trouw, die voor ons een machtige aanmoediging is. Sommige ondersteunen onze projecten sinds de geboorte van A.M.I.E en hebben ons nooit opgegeven !

Lopende projecten in 2012:

Om het vervolg te lezen, gelieve hier te drukken